Ett av de vanligaste råden vid depression brukar vara att den deprimerade ska försöka ta små och produktiva steg mot att ta sig ur depressionen och skapa en stark dominoeffekt som stärker helheten och förbättrar livslusten. SEO fungerar på samma sätt. SEO fungerar (eller funkar som kidsen säger) genom att du bygger upp relevansen på din hemsida genom att kontinuerligt göra små (och stundtals stora) optimeringar som gemensamt riktar hemsidan mot ett utvalt sökord eller ett fåtal utvalda sökord. Dessa små ändringar skapar till slut en stor dominoeffekt där helheten blir större än summan av delarna.

Vad är bra SEO?

Men vem bestämmer vad som är bra SEO? Svaret är Googles egna sökalgoritmer. Bland annat en fritt tänkande AI som nu för tiden är så komplext programmerad att den programmerar sig själv och att Google själva säger att de inte har någon input alls i hur den bedömer hemsidor på internet längre. Dessa sökalgoritmer kollar på bland annat sidhastighet men främst av allt kollar de på relevans. Relevans är vad vi tror är den absolut största faktorn när Googles sökalgoritmer bedömer var en hemsida ska ranka i Googles sökresultat. 

På grund av att det är algoritmer som bedömer hemsidor i Googles sökresultat så är det även en stor orsak varför vi främst gör kontinuerliga små förändringar SEO-mässigt istället för stora SEO-förändringar.

 

Algoritmernas påverkan på SEO

På grund av att det är algoritmer som bedömer hemsidor i Googles sökresultat så är det även en stor orsak varför vi främst gör kontinuerliga små förändringar SEO-mässigt istället för stora SEO-förändringar.

Vi har funnit att algoritmerna chockas av för stora förändringar för ofta och att de får svårt att bestämma sig kring hur de ska ranka hemsidan, nästan som att algoritmerna inte kan känna igen hemsidan och därför inte kan bedöma relevansen direkt. Detta är en stor orsak till varför många hemsidor som sökmotoroptimeras går upp och ner i trafik och i Googles sökresultat eftersom Googles algoritmer kan få väldigt svårt att bedöma hur hemsidorna ska rankas.

Utöver dessa algoritmer som söker av innehållet som finns på själva hemsidan, finns det även andra algoritmer som söker av allt som är kopplat till hemsidan men som inte ligger inom själva domänen i sig. Länkar från andra sidor som pekar mot hemsidan kontrolleras av sådana algoritmer. Även sociala medier och andra sidor där din företagsinformation finns spelar in i var hemsidan i slutändan kommer att ranka.

Google har gjort en väldigt bra video om hur Googles sökmotor fungerar och förklarar detta på ett mycket bra och enkelt sätt.