Digital strategi

som skapar förutsättningar för kundtillverkning och intäktsutveckling

Digital transformation en fråga om medvetna vägval och konsekvent agerande

Digital strategi som skapar digital transformation

Det sägs ju att en idé är aldrig bättre än sitt genomförande.

På samma sätt är en strategi bara en pappersprodukt innan den bryts ner till mål och konkreta actions.

Vi gillar att förverkliga ordet potential för att det innebär att man utgår för det som redan är bra, mot det som alltid kan bli bättre.

Vad funkar bäst för er målgrupp?

Om digital närvaro är en nyckel för tillväxt, vilka kanaler genererar då mest, och vilken kommunikation och strategi funkar bäst mot era målgrupper?

Webbproduktion

Digital utveckling

Vi hjälper er att identifiera och frigöra oaktiverad potential.

För att lyckas med vår kunds digitala tillväxtstrategi så lotsar vi ett utvalt team i en mix av affärsutveckling, framåtlutande nyfikenhet och kopplar det till digitala möjligheter.

Sökmotoroptimering analys

Analys & Research

Vår approach är oftast att hjälpa våra kunder till att driva ökad trafik till en attraktiv och konverterande webb.

Detta arbete startar som regel i att identifiera och analysera nuläget via exempelvis en SEO-analys eller göra research på en ny marknad.

Kovertering - Vi bygger webbar som driver konverterande trafik

Konvertering

Om strategi och analys innebär att sätta arkitektur och önskad riktning, så innebär konvertering att klä insatsen i konkreta och mätbara mål. 

Vi sätter upp mätning i ex. Google Analytics och jobbar löpande med trafik och intressekonvertering.

senaste inläggen

Hur en väl genomtänkt strategi kan hjälpa företag att lyckas online

En väl genomtänkt digital strategi kan hjälpa företag att lyckas online på flera sätt. Genom att först analysera företagets mål och kundgrupp kan man skapa en strategi som är anpassad efter deras behov. Detta kan leda till ökad trafik till företagets webbplats, ökad konverteringsgrad och ökad försäljning.

En digital strategi innebär också att man väljer vilka digitala kanaler som är lämpliga för företaget. Det kan handla om sökmotoroptimering, annonsering, sociala medier eller andra kanaler. Genom att välja rätt kanaler och använda dem på ett effektivt sätt kan man nå ut till rätt målgrupp och öka medvetenheten om företaget.

En annan viktig del i en digital strategi är att skapa relevant och engagerande innehåll. Genom att erbjuda kvalitativt innehåll som är anpassat efter målgruppen kan man bygga upp förtroende och öka engagemanget på företagets webbplats och i sociala medier. Detta kan i sin tur leda till ökad spridning av företagets budskap och ökad lojalitet från kunderna.

 

Optimering för att öka försäljningen

För att öka försäljningen på en webbplats är det viktigt att optimera den för konverteringar. Detta innebär att man ser till att besökarna på webbplatsen genomför de önskade handlingarna, till exempel att köpa en produkt eller fylla i en intresseanmälan.

En annan viktig faktor för att öka försäljningen är att skapa en användarvänlig webbplats. Det handlar om att se till att webbplatsen är snabb och enkel att navigera på, samt att den är mobilanpassad för att kunna nå ut till besökare som surfar från sina mobila enheter. Genom att skapa en bra användarupplevelse ökar chansen att besökaren stannar kvar på webbplatsen och utför den önskade handlingen.

Utveckla en digital strategi
Bygga en digital strategi

Anpassning efter användarnas behov och trender

Anpassning efter användarnas behov och trender är en viktig del av en digital strategi. För att en webbplats eller annan digital plattform ska vara relevant och attraktiv för användarna är det viktigt att ta hänsyn till deras behov och beteenden.

Genom att analysera användardata och beteenden kan man få en djupare förståelse för användarnas behov och vilka funktioner och innehåll som är mest efterfrågade. Detta kan i sin tur hjälpa till att skapa en mer användarvänlig webbplats eller annan digital plattform som bättre möter användarnas behov.

Det är också viktigt att ta hänsyn till trender inom den digitala världen för att hålla sig relevanta och konkurrenskraftiga. Det kan handla om att implementera nya teknologier eller att erbjuda nya funktioner som blir alltmer populära bland användarna.

En annan viktig faktor är att anpassa sig efter olika användargrupper. Det kan handla om att skapa en mobilanpassad webbplats för användare som främst surfar från sina mobila enheter eller att erbjuda olika betalningsalternativ för olika kundgrupper.

 

 

” Strategy is not the consequence of planning, but the opposite: its starting point ”

– Henry Mintzberg

Vanliga frågor om digital strategi

Vad är en digital strategi och hur kan den hjälpa mitt företag att växa online?

En digital strategi är en plan för hur ett företag kan använda digitala kanaler för att nå sina mål. En väl genomtänkt digital strategi kan hjälpa företaget att nå en större målgrupp och öka sin synlighet online. Genom att använda rätt digitala kanaler, skapa relevant och attraktivt innehåll och optimera för sökmotorer kan företaget öka trafiken till sin webbplats och öka konverteringarna. En digital strategi kan också hjälpa företaget att anpassa sig efter nya trender och användarbeteenden på den digitala marknaden.

  Vad är viktiga faktorer att ta hänsyn till när man utvecklar en digital strategi?

  Några viktiga faktorer att ta hänsyn till när man utvecklar en digital strategi är målgrupp, konkurrenter, digitala kanaler, budget och mätbara mål. Det är viktigt att ha en klar bild av vilka som utgör målgruppen och vad deras behov och preferenser är. Det är också viktigt att ha en förståelse för vad konkurrenterna gör på den digitala marknaden och vilka kanaler och metoder de använder. För att utveckla en effektiv digital strategi är det också viktigt att ha en realistisk budget och mätbara mål som kan användas för att utvärdera framgång.

  Vad är viktigt att tänka på när man väljer en digital byrå för sin strategi?

  Några viktiga faktorer att tänka på när man väljer en digital byrå för sin strategi är att se till att byrån har erfarenhet och kompetens inom den specifika branschen och marknaden man verkar på. Det är också viktigt att se till att byrån har en transparent och tydlig arbetsprocess och att de kan erbjuda skräddarsydda lösningar baserat på ens specifika behov och mål. Att ha en bra kommunikation och relation med byrån är också avgörande för att kunna få ut det mesta av sin digitala strategi.

  Genom att tänka på dessa faktorer kan man välja en digital byrå som kan hjälpa till att utveckla och genomföra en framgångsrik digital strategi för ens företag.

  Hur kan jag öka trafiken till min webbplats?

  Det finns flera sätt att öka trafiken till en webbplats, exempelvis genom sökmotoroptimering (SEO), sociala medier, annonsering och influencer marketing. Genom att optimera för relevanta sökord och skapa relevant innehåll kan man öka sin synlighet på sökmotorer. Genom att använda sociala medier kan man öka sin närvaro och nå ut till nya målgrupper. Annonskampanjer kan användas för att driva trafik till webbplatsen och influencer marketing kan användas för att nå ut till en bredare målgrupp.

  Hur kan jag bygga en stark online-strategi för den svenska marknaden?

  För att bygga en stark online-strategi för den svenska marknaden är det viktigt att ha en djup förståelse för den svenska kulturen och marknaden. Det är också viktigt att ha en klar bild av den svenska målgruppen och vad deras behov och preferenser är. Det är också viktigt att optimera för svenska sökord och ha en förståelse för vilka digitala kanaler som är mest populära i Sverige. Att skapa relevant och attraktivt innehåll på svenska kan också hjälpa till att bygga en stark online-närvaro för den svenska marknaden.

  Hur kan jag använda sociala medier i min digitala strategi?

  Sociala medier kan vara ett kraftfullt verktyg i en digital strategi. Genom att använda sociala medier kan man nå ut till en bredare målgrupp och skapa engagemang med följare och potentiella kunder. Det är viktigt att välja rätt sociala medier-plattformar baserat på målgruppen och att skapa relevant och attraktivt innehåll som engagerar och driver trafik till webbplatsen. Genom att använda sociala medier kan man också bygga relationer med följare och skapa ett starkt varumärke.

  Vad är viktigt att tänka på när man utvecklar innehåll för sin digitala strategi?

  När man utvecklar innehåll för sin digitala strategi är det viktigt att ha en klar bild av målgruppen och vad deras behov och preferenser är. Det är också viktigt att skapa relevant och attraktivt innehåll som engagerar och driver trafik till webbplatsen. Att optimera innehållet för sökmotorer och att använda rätt nyckelord kan också hjälpa till att öka synligheten online. Att ha en konsekvent ton och varumärkesidentitet kan också hjälpa till att skapa en stark online-närvaro.

  Hur kan jag anpassa min digitala strategi till nya trender och användarbeteenden?

  För att mäta framgång i sin digitala strategi är det viktigt att ha mätbara mål och att använda verktyg för att spåra trafik, konverteringar och engagemang på webbplatsen och sociala medier. Genom att analysera data och resultaten från kampanjer kan man utvärdera framgång och göra justeringar i strategin för att förbättra resultaten.