Digital Strategi

som skapar förutsättningar för kundtillverkning och intäktsutveckling

som skapar förutsättningar för kundtillverkning och intäktsutveckling

rulla ner på sidan
Illustration som visar många digitala element till en webbsida

Digital strategi som skapar digital transformation

Det sägs ju att en idé är aldrig bättre än sitt genomförande.

På samma sätt är en strategi bara en pappersprodukt innan den bryts ner till mål och konkreta actions.

Vi gillar att förverkliga ordet potential för att det innebär att man utgår för det som redan är bra, mot det som alltid kan bli bättre.

Tekniken utvecklas i takt med möjligheterna, samtidigt så blir det mer och mer utmanande att nå UT till fler och på individnivå nå IN hos fler.

Digitaliseringens möjligheter och strategier innebär i regel nya sätt att kommunicera på och en ständig flora av ”nya” plattformar som exempelvis TikTok och Amazon att ta hänsyn till.
Vem vill vi kommunicera till blir lika viktigt som hur samma person förmodligen vill bli kommunicerat till.

 

;

Empati

Om digital närvaro är en nyckel för tillväxt, vilka kanaler genererar då mest, och vilken kommunikation och strategi funkar bäst mot era målgrupper?

Digital utveckling ikon

Digital utveckling

Vi hjälper er att identifiera och frigöra oaktiverad potential.

För att lyckas med vår kunds digitala tillväxtstrategi så lotsar vi ett utvalt team i en mix av affärsutveckling, framåtlutande nyfikenhet och kopplar det till digitala möjligheter.

resear analys ikon

Analys & research

Vår approach är oftast att hjälpa våra kunder till att driva ökad trafik till en attraktiv och konverterande webb.

Detta arbete startar som regel i att identifiera och analysera nuläget via exempelvis en SEO-analys eller göra research på en ny marknad.

measurement konvertering ikon

Konvertering

Om strategi och analys innebär att sätta arkitektur och önskad riktning, så innebär konvertering att klä insatsen i konkreta och mätbara mål.

Vi sätter upp mätning i ex. Google Analytics och jobbar löpande med trafik och intressekonvertering.

”Strategy is not the consequence of planning, but the opposite: it’s starting point”.

-Henry Mintzberg

Pin It on Pinterest