Webbproduktion – för ökad attraktion

Ny hemsida eller uppgradering av befintlig?

Ny hemsida eller uppgradering av befintlig?

rulla ner på sidan

Låt er hemsida vara ett skyltfönster för tillväxt

En hemsida bör fungera som gränssnittet mellan ett erbjudande och besökarens upplevda värde.

Vi tror på att bygga webbar som attraherar både sökmotorns algoritm såväl som det mänskliga ögat.

– På så sätt driver vi trafik till en attraktiv webb –

Vi erbjuder alltifrån enkla hemsidor (oftast i WordPress) till komplexa webbar och appar via våra partners i Indien och Venezuela och vi stöttar i hela processen från idé och strategi till produktion och färdig webb.

Illustration av element som utgör en webbsida

1 Målgruppsanalys & Personas

Vem är hemsidan till för och vilket värde eller väckt nyfikenhet bör skapas eller förmedlas?

Ska hemsidan konvertera nya kunder, attrahera medarbetare, vara informativ eller säljande, eller är det en kombo?

Ovan frågor är avgörande för att driva rätt trafik till sida med rätt innehåll så att rätt besökarupplevelse på din hemsida ger rätt förutsättningar att konvertera.

Målgruppsanpassa din hemsida genom att ta fram personas och en plan för vem ni ska attrahera och hur. Vi stöttar i strategi och affärsdrivande perspektiv.

Gå till Strategi

2 Öka chansen att bli hittade via sökord

Om ni vet vem er webb ska attrahera så är det i denna fas dags att ta reda på hur deras sökbeteende ser ut. På så sätt går det att öka trafiken genom att söka svar på vilka ord som driver trafik till er eller era konkurrenter.

När det kommer till SEO så pratar man vanligtvis om att klättra i ranking på attraktiva sökbegrepp via Google eller andra sökmotorer. Genom en målgruppsanpassad sökordstrategi ökar du chansen att driva trafik som ger förutsättningar för exempelvis nya affärer.

Vi hjälper er att analysera er webb för att ge svar på var ni är starka och var det finns oaktiverad potential att förverkliga.

Läs mer om SEO-Analys

3 Webbarkitektur och SEO-design

I vårt logiska resonemang så är nästa steg att se över sidstruktur och göra en tydlig sajtstruktur med anpassad sökordsdesign så att olika sidor har förutsättning att driva just sin utvalda trafik.

Googles algoritmer läser av sidorna på er webb i syfte att avgöra vad sidan handlar om och ju tydligare och mer relevant den är desto större chans att ranka för olika sökbegrepp.

Vi hjälper er i att skapa en sajtstruktur utifrån UX (User experience) i kombination med potentialen i en genomtänkt SEO-design.

Gå till Content

Gå till SEO
4 Webbdesign och grafisk framtoning

I denna fas ligger fokus på att se över designen för att bygga grundfundamentet för upplevelsen utifrån de besökare ni vill attrahera.

Om en bild säger mer än tusen ord så hur viktig är då inte den grafiska helhetskänslan. Se dig själv gå in i foajen till ett väldesignat hotel med välkomnande inredning i jämförelse med en stökig och rörig butik.

Om tidigare insatser handlat om att förstå vem målgruppen är och hur de ska hitta er så handlar detta mer om UX (User Experience) och en genomtänkt besökarupplevelse.

Vi stöttar i hela processen från grafisk grundidé till färdig webb.

Gå till Design

5 Onpage optimering och content

För att varje sida ska ha rätt förutsättningar att driva rätt trafik så finns det en viss struktur att ta hänsyn så att sökmotorns algoritmer rankar innehållet på sidan så effektivt som möjligt. En väl optimerad sida har större chans att ranka högt när någon söker på sökbegrepp relaterat till sidans innehåll.

Onpage-optimering innebär därför att man optimerar webbens sidor genom att anpassa innehåll, bilder, uppladdningshastighet, url-er, rubriker, meta-data, struktur med mera. Vi stöttar i hela processen från strategi till praktisk SEO-optimering och framtagande av content som passar såväl besökarens öga som sökmotorns öga.

Gå till SEO

6 Mätning och konvertering

Att driva trafik är förutsättningen för affär. Tänk dig webben som en butik som erbjuder besökaren det hen söker. Att attrahera rätt person för att sedan konvertera är oftast avsikten med hela webben.

Vi brukar prata om 3 övergripande konverteringsnycklar:

1 Trafik – 2 Intresse – 3 Affär

Enkelt beskrivet innebär detta att (1 se över hur ni driver trafik och vad som går att förbättra för att ranka högre och driva trafik via så många sidor/söktermer som möjligt. 2 Därefter mäta hur besökarna beter sig, var de kommer ifrån, hur de klickar och vart de droppar av. 3 Hur de interagerar och går från nyfikenhet till affärsdrivande intresse.

Läs mer på konvertering

6 steg för en attraktiv hemsida?

sökmotorns öga och användarupplevelsens öga
2
3
1
4
6
5

6 steg för en attraktiv webb?

sökmotorns öga och UX -ögat

1 Definiera målgrupper

3
2 Sökordsstrategi
3
3 Struktur & SEOdesign
3
4 Webbdesign & UI
3

5 Content & Onpage SEO

3

6 Optimering & Mätning

3

Vi skapar skräddarsydda webbplatser åt företag och organisationer som vill aktivera outnyttjad potential.

Från designidé till färdig webb

WebbProduktion-ikon

Webb

Vi producerar såväl enkla som mer komplexa hemsidor där vi stöttar från idé till skräddarsydd hemsida.

;
UX-design Ikon

UX Design

Från grafiskt uttryck till kundresa och användarupplevelse. Vi stöttar i hela processen från idé till förvekligande.

;
Konvertering Ikon

Konvertering

Att utveckla en fungerande webb är ingen spikrak resa. Det gäller att förstå en affär i relation till att driva en affärsdrivande trafik och upplevelse.

;

Pin It on Pinterest