Webbdesign och grafisk produktion

Från ny logotyp till grafisk profilering och UX

Vi har kunskapen för att skapa en attraktiv och modern design

digAttract, en digital marknadsföringsbyrå i Stockholm hjälper företag att nå ut med sitt budskap via SEO, SEM och SOME

kommunikativ design

En hemsidas syfte är oftast att engagera besökaren för att ta en viss vidare action. Besökaren vill snabbt få svar på sina frågor för att ta ställning.

I den ambitionen är det viktigt och skapa en upplevelse som förstärker det kommunikativa budskapet.

Om uttrycket stämmer att en bild säger mer än 1000 ord så visar det vikten att kommunicera med en genomtänkt design med ett konsekvent val av bilder som väcker nyfikenhet och fördjupar intresset.

Från idé till kommunikativ webbdesign

Låt oss hjälpa er att kommunicera bortom det skrivna ordets begränsningar

 

Vi producerar unikt designade hemsidor med avstamp i kundupplevelse och attraktiv design.

Anpassad webbdesign
Vi tar fram en skräddarsydd webbdesign som skapar nyfikenhet, väcker intresse och bygger affärsmässiga förutsättningar.
Grafisk design i kombination med trafikdrivande kommunikation.
Website system design
Detta kan beskrivas som den grafiska manualen för en webb för att fastställa en designmässig arkitektur för er webb.
Genom att definiera den grafiska kommunikationen med exempelvis färgkoder, typsnitt, grafiska element m.m. så skapas en enhetlig och kommunikativ design.
UX & UI

Användarupplevelse (UX) skulle kunna beskrivas som resultatet av

 • vad vi säger
 • till vem vi säger det
 • och på vilken sätt vi säger det

ställd mot UI (User interface)

 • användarens förväntan
 • attraktionen på sajten
 • i enkelheten att interagera

Vi erbjuder Front-end-utveckling i kombination med grafisk design.

  Från grafiskt uttryck till kundresa och användarupplevelse. Vi stöttar i hela processen från idé till förvekligande.

  Logotyper

  En logotypes uppgift är att representera ditt varumärke så att igenkänning och associationskraft kan uppstå.

  Förenklat kan man dela in en logo i följande 7 grupper:

  7 kända logotyper: Pepsi, KFC, Burger King, Harvard, Nasa, Apple och Google.
  Grafisk manual

  En grafisk manual fungerar som ett slags regelverk som beskriver ett företag eller en organisations profilering.

  Den beskriver hur typsnitt ska användas i vilka storlekar och var, vilka färger och färgvariationer som används m.m. för att kommunicera ut varumärket eller företagets profilering på önskvärt sätt. En grafisk manual kan också innehålla mallar för offerter, visitkort, presentationer, symboler och mailfötter och mycket, mycket mer.

  Digitala illustrationer
  För att förstärka ett budskap så kan illustrationer ge liv åt ditt innehåll.
  Vi designar unika illustrationer som väcker nyfikenhet och skapar intresse.
  Unika ikoner & personliga porträtt
  Om du googlar så hittar du ikoner eller andra grafiska element, men hur sticker du ut, och hur förmedlar du ditt budskap via genomtänkt grafik?
  Vi skapar unika uttryck för unika intryck

   Att väcka intresse idag skiljer sig rejält från hur företag och organisationer väckt intresse tidigare. Är rörligt media här för att ta över?

   Rörliga bilder / animeringar

   Hur länge stannar man på en specifik sida och vad gör att man går från nyfikenhet till intresse?

   Rörligt material har en förmåga att dra nyfikenheten till sig.

   Intresset uppstår när det rörliga mediet kommunicerar i sig själv och förstärker budskapet du vill förmedla.
   Video och Whiteboard animations
   Ibland kan det vara utmanande att förklara en affärsidé eller ett erbjudande i ord. Då kan en video eller en animerad story skapa intresse och tydlighet.

   Och svar nej, det behöver inte kosta skjortan. Idag finns smarta verktyg som du själv kan använda eller som vi skapar i.

   Via våra duktiga partners i Colombia kan vi dessutom skapa unika produktioner som sticker ut lite extra.

    senaste inläggen

    Planera webbsidans design och funktion

    Innan du börjar skapa din webbsida måste du planera. Det är viktigt att du bestämmer vad din webbsida ska innehålla och hur den ska struktureras. Här är några viktiga punkter att tänka på när du planerar din webbsida:

    Syfte och målgrupp

    Det första steget i planeringen är att bestämma syftet med din webbsida och vem som är din målgrupp. Ska webbsidan användas för att marknadsföra dina produkter eller tjänster? Ska det användas för att dela information eller underhållning?

    Struktur

    Nästa steg är att bestämma strukturen på din webbsida. Detta innebär att bestämma vilka sidor du behöver och hur de kommer att länka till varandra. En välstrukturerad webbsida kommer att göra det lättare för besökarna att navigera och hitta det de letar efter.

    Innehåll

    Ett annat viktigt element att tänka på när du planerar din webbsida är innehållet. Din webbsida bör innehålla relevant och intressant information som är anpassad efter din målgrupp.

     

    Skapa mål
    Webbproduktion

    Webbdesign ett annat ord för digital funktionsdesign?

    Begreppet webbdesign innebär det digitala uttrycket på din webb. Vanligtvis pratar man om UI (User Interface) och UX (User eXperience).

    UI kan förenklat beskrivas som visuella element som gör det möjligt för användaren att uppleva något i syfte att interagera med (knappar, ljud, videos).

    UX kan i liknelse beskrivas som användarens upplevelse utifrån en förväntan. Den grafiska framtoningen gifter sig med innehåll, struktur och navigering.

    Anpassning av webbdesign

    När webbsidorna är klara är det dags att testa och validera webbplatsen. Detta innebär att testa webbplatsen på olika enheter och skärmar för att säkerställa att den fungerar korrekt och att alla funktioner är tillgängliga. Dessutom är det viktigt att validera webbplatsens kod enligt de senaste standarderna för att säkerställa att den är kompatibel med olika webbläsare och enheter.

    När webbplatsen är klar och testad är det dags att publicera den online. Detta innebär att skapa en webbhotellskonto och överföra webbsidorna till webbservern. Dessutom är det viktigt att säkerställa att webbplatsen är skyddad mot säkerhetsproblem genom att installera säkerhetscertifikat och andra skyddsfunktioner.

     

    Design i tre faser

    Vad ska webben kommunicera, till vem och på vilket sätt, med vilket önskat resultat?Dessa frågor utgör en god grund för dialog rörande vilken webbplats man önskar och med vilken ambition man kliver in i en skapandeprocess.

    För att skapa en attraktiv och användarvänlig webb arbeterar DigAttract vanligtvis i 3 faser: Designidé, Designförslag och UX-design.

    Genom att utforska idéer, testa förslag och implementera lösningar skapas förutsättningarna för en användarvänlig och attraktiv webbplats som möter användarnas behov. Dessa faser är grundläggande för lyckad UX-design. Att dessutom börja arbetet med att titta på andra sajter är oftast även det en god start på ett lyckat webbprojekt, då det är enklare att sätta önskade ramar redan från start.

    Designidé: I denna fas utforskas och genereras idéer för att lösa användarnas behov och förbättra deras upplevelse. Det innebär att förstå användarnas problem, mål och motivationer.

    • Designförslag: Här utvecklas skisser, wireframes och prototyper för att visualisera och testa de potentiella lösningarna. Feedback samlas in för att iterativt förbättra förslagen.

    • UX-design: Slutligen implementeras och optimeras de valda lösningarna för att skapa en användarvänlig, tillgänglig och estetiskt tilltalande användarupplevelse. Detta kan innefatta grafisk design, interaktionsdesign och användartester.

     

    Skapa mål

    ” Design is not just what it looks like and feel like. Design is how it works ”

    – Steve Jobs

    Vanliga frågor om webbdesign

    Vad är webbdesign?

    Webbdesign handlar om att skapa och utforma webbsidor för att uppnå ett visuellt tilltalande och användarvänligt resultat. Detta innefattar en kombination av grafisk design, användarupplevelse och teknisk implementering. Genom att ta hänsyn till användarnas behov och beteenden kan en webbdesigner skapa en attraktiv och funktionell webbsida.

     Vilka är de viktigaste principerna för en välutformad webbsida?

     De viktigaste principerna för en välutformad webbsida inkluderar en tydlig struktur, enkel navigering, snabb laddning och tydlig kommunikation. Strukturen bör vara logisk och lätt att följa, så att användaren snabbt och enkelt kan hitta vad de söker. Navigeringsalternativen bör också vara enkla att använda och placeras på ett tydligt och enhetligt sätt på webbsidan. En snabb laddningstid är viktig för att undvika att användaren blir uttråkad och lämnar webbsidan. Slutligen är tydlig kommunikation avgörande för att informera användaren om vad webbsidan erbjuder och vilken typ av innehåll som finns tillgängligt.

     Vilka är de vanligaste trenderna inom webbdesign just nu?

     De vanligaste trenderna inom webbdesign just nu är minimalistisk design med mycket utrymme och fokus på tydlig navigering, responsiv design som anpassar sig efter olika enheter, och användning av animationer och video för att skapa en mer interaktiv upplevelse.

     Vad är CSS?

     CSS står för Cascading Style Sheets och används för att definiera utseendet på webbsidor. Det tillåter en webbdesigner att styra typsnitt, färger, bakgrundsbilder och mycket mer. Med hjälp av CSS kan en webbdesigner skapa olika effekter på elementen på webbsidan. Det kan användas för att skapa en enhetlig stil över hela webbsidan och för att göra webbsidan mer attraktiv och lätt att använda.

     Vad är A/B-testning inom webbdesign?

     A/B-testning är en metod som används för att testa två eller flera versioner av en webbsida för att se vilken version som presterar bäst. Det kan handla om att testa olika färger på en knapp, ändra på innehållet eller layouten, eller testa olika CTA (Call-to-Action) knappar. Genom att jämföra resultaten kan man ta beslut om vilken version som ska användas.

     Vilka är de vanligaste felen som görs inom webbdesign?

     Vanliga misstag inom webbdesign inkluderar att ha för mycket text, dålig navigering, för mycket animationer eller effekter, dålig användarupplevelse, otydlig CTA (Call-to-Action), och att inte anpassa webbsidan efter olika enheter.

     Vad är HTML?

     HTML står för Hypertext Markup Language och är ett språk som används för att skapa webbsidor. Det är den grundläggande kodningen av webbsidor och används för att skapa text, bilder och länkar på webbsidan. HTML är uppdelat i olika taggar som bestämmer hur text och andra element visas på sidan. Genom att använda HTML-kod kan en webbdesigner skapa en struktur och layout för webbsidan.

     Vad är betydelsen av färgval när man jobbar med webbdesign?

     Färgval är viktiga inom webbdesign eftersom de kan påverka användarnas känslor och uppfattningar om webbsidan eller varumärket. Till exempel kan blå färg associeras med lugn och förtroende, medan röd färg kan associeras med passion och energi. Det är viktigt att välja färger som passar varumärket och skapar en konsistent upplevelse på hela webbsidan.