Organisk trafik & organiska sökresultat med SEO

När man talar om SEO ”Search Engine Optimization” så brukar man tala om organisk trafik, vilket är trafik som hemsidesägaren får helt kostnadsfritt om hen fortlöpande optimerar sin hemsida. Den organiska trafiken är det sökresultatet som dyker upp under de betalande sökresultaten som är markerade med ”Annons”. Din hemsida visas i det så kallade organiska sökresultatet om du har integrerat de sökorden som du vill vara synbar för på din hemsida. Dessa ord integreras bland annat i sidans länkar, rubriker, bilder, videos etc.

Sökordsanalys

Vi börjar med att göra en sökordsanalys vilket innebär att vi tar fram relevanta sökord och sökfraser som är relaterade till ert verksamhetsområde av tjänster och produkter som erbjuds på er hemsida. Utifrån de valda sökorden tar vi hänsyn till dess volym, konkurrens och även hur stor potentialen är till en konvertering hos er för att säkerställa att vi optimerar mot rätt sådana.

 

 

Vår process

Vi börjar med att göra en sökordsanalys vilket innebär att vi tar fram relevanta sökord och sökfraser som är relaterade till ert verksamhetsområde.

 

Teknisk SEO-Analys

Efter att vi har gjort en sökordsanalys så genomför vi en teknisk analys och då tittar vi på er hemsida utifrån ett tekniskt perspektiv. När vi genomför den tekniska analysen är det totalt cirka 50 olika saker som vi tittar på, exempelvis hur snabbt eller långsamt er hemsida laddar. Hemsidans hastighet påverkar användarupplevelsen vilket i sin tur påverkar hur väl den rankar hos sökmotorerna. Den tekniska analysen handlar i stora drag om att vi ska få en bild över hemsidans status och vad som behöver prioriteras när det kommer till implementeringsarbetet som vi senare kommer att utföra. Med andra ord så är det sökordsanalysen samt den tekniska analysen som vi utgår ifrån när vi ska påbörja vårt optimeringsarbete på er hemsida.

 

SEO-Optimering

När vi jobbar med sökoptimeringen av er hemsida så går vi till exempel igenom content såsom brödtext, rubriker och bilder för att se om de adderar relevans till er sida eller om de kanske rentav skadar er möjlighet att ranka högt för de sökord som ni vill synas för. Utöver content-optimering arbetar vi även mycket tekniskt vilket innebär att vi ser över användarupplevelsen genom att se till att bilderna på hemsidan är väl komprimerade och att det inte finns överflödig kod på hemsidan. 
Under arbetets gång har ni möjlighet att följa vårt arbete i realtid i en automatiserad dashboard där ni kan hålla er uppdaterade kring vilka åtgärder som vi har vidtagit, hur det går för sökorden, hur trafiken ser ut till er hemsida samt hur många sökord som ni är synliga för. 

 

Optimering

När vi jobbar med optimeringen av er hemsida så tittar vi bland annat igenom hela hemsidan ur ett helhetsperspektiv och optimerar den utefter det. Vi går till exempel igenom content på hemsidan såsom brödtext, rubriker och bilder för att se om de adderar relevans till er sida eller om de kanske rentav skadar er möjlighet att ranka högt för de sökord ni vill synas för. Utöver content-optimering jobbar vi även mycket tekniskt vilket innebär att vi ser över användarupplevelsen genom att kolla att bilderna på hemsidan är väl komprimerade och att det inte finns överflödig kod på hemsidan. 
Under arbetets gång har ni möjlighet att följa vårt arbete i realtid i en automatiserad dashboard där ni kan hålla er uppdaterade kring vilka åtgärder som vi har vidtagit, hur det går för sökorden, hur trafiken ser ut till er hemsida samt hur många sökord som ni är synliga för. 

 

On-page SEO vs Off-page SEO

On-page SEO

On-page SEO innebär att man optimerar beståndsdelar direkt på den faktiska hemsidan. Exempel på detta är att vi ändrar texter på hemsidan såsom titlar, metabeskrivningar (beskrivningen i googles sökresultat) eller rubriker samt även content i form av textinnehåll, bilder & videos etc. On-page handlar även om tekniska bitar såsom att öka sidans hastighet vilket bland annat kan innefattas av att vi komprimerar bilder på hemsidan. 
 

 

Off-page SEO

Off-page SEO innebär att man använder sig av lösningar som äger rum bortom hemsidan. Exempel på Off-page SEO är att man länkar till en hemsida från väl ansedda hemsidor vilket resulterar i att sökmotorer anser att hemsidan har hög pålitlighet samt innehar hög relevans vilket leder till att sökmotorer kommer att premiera hemsidan i sökresultatet. 

 

Vad både On-page samt Off-page har gemensamt är dock att de båda används i syfte att ha en effekt på hemsidans position på sökmotorerna, det vill säga att hemsidan ska komma högre upp i sökresultatet.

 

Är du intresserad av tips och råd gällande SEO? Kika in på våra senaste blogginlägg

Ni hittar oss på
Sveavägen 33
111 34 Stockholm
073-706 27 36
make@digattract.se

Pin It on Pinterest