Agenda -2030

Vilka mål prioriterar ni?

ingen ska lämnas utanför

Vi arbetar aktivt för att på de sätt vi kan skapa kunskap och förståelse för Agenda 2030. Om du är redo eller har ett omställningsbolag med produkter och tjänster som bidrar till att öka hållbarheten enligt de 17 Globala målen så vill vi gärna vara med och hjälpa till i er fortsatta tillväxt.

Vi prioriterar målen som skapar och hjälper till att

3. Öka människors hälsa

6. Rent dricksvatten och sanitet

7. Grön energi

8. Rätt ekonomisk tillväxt för en hållbar resurshantering, gärna med cirkulär utgångspunkt

12. Minskat slöseri och klokare konsumtion

13. Minskade koldioxidutsläpp men kanske framförallt med fokus på kolsänkor

17. Samarbete, samverkan och att lära mer av varandra är vår absoluta ambition

ingen fattigdom
ingen hunger
god halsa och välbefinnande
god utbildning
rent vatten och sanitet för alla
hållbar energi för alla
anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
hållbar iindustri, innovationer och infrastruktur
minskad ojämlikhet
hållbara städer och samhällen
hållbar konsumtion och produktion
bekämpa klimatförändringarna
hav och marina resurser
ekosystem och biologisk mångfald
fredliga och inkluderande samhällen
genomförande och partnerskap

Vi erbjuder lösningar åt företag som vill

förverkliga digital och hållbar potential

Vi erbjuder lösningar åt företag som vill förverkliga digital och hållbar potential

Låt oss bolla en hållbar utveckling

Med omtanke för hållbar utveckling så har vi engagerat oss extra i hållbara frågor där vi bland annat genomfört seminarie-serier kring hållbarhet och skräddarsydda hållbarhetsresor för företag.

Nyfiken på detta? Skicka ett mail eller connecta med mig på LinkedIn så får vi chansen att gå från idé till hållbar lönsamhet:

 

https://www.linkedin.com/in/ulrikaalgotsson/

 

 

Pin It on Pinterest