Karriär

Livet som en diggis

DigAttract är en arbetsplats där ingen ska behöva ha ”söndagsångest” på måndagskvällen utan istället strävar vi efter att skapa en arbetsplats som man längtar efter. Vi tror nämligen att det är en av de främsta nycklarna till att bygga ett framgångsrikt bolag.

Vi är en startup och då är det frihet under ansvar som gäller vilket innebär att alla är införstådda med att de måste dra sitt strå till stacken annars så utvecklas vi inte. Individer som vet med sig att de inte kan ta eget ansvar är heller inte är rätt för DigAttract.

Hos oss får man 3 friskvårds-timmar per vecka som kan tas ut efter eget tycke, samt att vi även erbjuder våra anställda möjligheten att arbeta hemifrån likväl som en flexibel arbetstid. Dock vill vi varna för att ni inte kommer att vilja jobba hemifrån då era framtida kollegor erbjuder en daglig portion av gott skratt.

På DigAttract blir du tilldelad en plats på kontoret som är din, dock utgår vi inte ifrån att det är den specifika platsen som du väljer att sitta på timme in och timme ut på jobbet. Majoriteten av oss väljer att byta rum under dagens gång, och detta är något som vi förespråkar då vi tror att våra medarbetare blir mer kreativa om de har möjligheten att byta miljö under arbetsdagen.

Medarbetare beskriver hur det är att arbeta på DigAttract

”På DigAttract är det Familjärt”

Patric Melander

Founder & COO

”Att arbeta på DigAttract är fantastiskt roligt, utmanande och utvecklande”

Tobias Fryklund

Senior SEO-Specialist

”Det är en arbetsplats som aldrig känns som en måndag”

Oliver Cohen

SEO-Specialist

Vad gör DigAttract till en unik arbetsplats?

På DigAttract är vi snälla mot varandra, vi lyssnar på alla och inkluderar alla. Vi arbetar med andra ord efter devisen ”inga ideer är dåliga ideer”. DigAttract belönar goda prestationer men inte ”snorkiga genier”. Dessa kan å ena sidan möjligen komma med geniala idéer, däremot så tolerera vi inte att man går emot en av våra absolut viktigaste värderingar dvs att vi är snälla mot varandra. Vi bemöter okunnighet med ödmjukhet och detta kopplas till att vi inte accepterar någon form av arrogans sinsemellan våra medarbetare. 

"Vi har en plan hierarki vilket resulterar i att vi får en annorlunda dynamik på företaget där ingen är bättre än någon annan.”

Tobias Fryklund

Senior SEO-Specialist

DigAttracts företagsklimat & interna kommunikation

Våra anställda talar ofta om att vi är som en familj och möjligen att detta kan förklaras av att vi enbart rekryterar individer som vi hade velat skulle ingå i vår egna privata sfär. Klimatet hos oss blir därför därefter, högt i tak samtidigt som samtliga av oss respekterar och bryr oss om varandra. Anledningen till att DigAttract upplevs som en stor familj är att vi är ”picky” när vi rekryterar, du kan med andra ord ha rätt kompetenser men inneha en personlighet som inte passar in i den befintliga gruppdynamiken.

Hos oss på DigAttract så är du aldrig själv, om du har problem så har hela teamet problem. Vi propagerar med andra ord för en så kallad ”no blame culture”. Vi har en öppen dialog mellan våra medarbetare och hos oss existerar inga dumma frågor och vi är noga med att alla medarbetare ska ha en känsla av samt vara införstådda med att de alltid kan ställa frågor till alla i teamet.

”Alla är alltid väldigt hjälpsamma och villiga att hjälpa till när det behövs. Jag får även ofta frågan om det är något jag behöver hjälp med, vilket är något som uppskattas väldigt mycket.”

Patric Melander

Founder & COO

”Jag gillar samtliga anställda och känner jag kan nå ut till samtliga om det är något jag undrar eller vill ha hjälp med.”

Linus Alenius

Senior SEO-Specialist

Hur beskriver man DigAttracts företagskultur?

Vår företagskultur präglas till stor del av en insikt om att alla individer är unika precis som deras respektive behov, med andra ord så vet vi att ”one-size-fits-all” inte fungerar. Har du dåligt morgonhumör? Inga problem, vi talar inte med dig första timmen på jobbet. Har du behov av att jobba själv/ostört? Inga problem, vi löser det.

DigAttracts företagskultur utgörs även av en insikt om hur viktigt det är att alla anställda känner att de har möjlighet att utveckla sin kompetens och att successivt få mer ansvar. Då vi är en startup så har man all möjlighet i världen att få vara med och påverka både sin egen samt bolagets utveckling.

Som tidigare nämnts så måste man som anställd hos oss vara införstådd med att man måste dra sitt strå till stacken annars så utvecklas vi inte.

”DigAttracts företagskultur är baserad på att man tar ansvar för sin egen och bolagets utveckling samt att man sätter sina egna ramar kring sitt arbete och trivsel. DigAttract ger alla anställda de bästa förutsättningarna och sen är det upp till var och en att ta till vara på de möjligheterna”

Linus Alenius

Senior SEO-Specialist

”Variationen på jobbet gör att man ständigt lär sig nya saker samt att man hela tiden strävar efter att förbättra och effektivisera sitt arbetssätt. Jag trivs bra på jobbet vilket till stor del utgörs av mina trevliga kollegor som ständigt hjälper till när det behövs och som ger positiv och konstruktiv feedback.”

Karim Ben Ahmed

Web & Sökoptimering

Vad får man när man jobbar på DigAttract?

”Man får utmaningar och möjligheter till att utvecklas samt möjligheter till att lära sig och utbilda sig inom nya områden inom marknadsföring, och sist men inte minst så får man vara en del av ett härligt, omtänksamt och roligt team”

Tobias Fryklund

Senior SEO-Specialist

Varför ska man jobba på DigAttract?

”För att du får jobba med världens bästa team, det är ett spännande företag med extremt stor potential och som drivs av nyfikenhet och glädje.”

Patric Melander 

Founder & COO

”För att man får möjligheter som man inte får på större bolag. Man får vara med och påverka både företagets samt ens egen riktning. Det i kombination med ett bra företagsklimat.”

Tobias Fryklund

Senior SEO-Specialist

Ni hittar oss på
Sveavägen 33
111 34 Stockholm
073-706 27 36
make@digattract.se

Pin It on Pinterest