Digital Marknadsföring

Digital marknadsföring är det övergripande begreppet för all typ av marknadsföring som kommuniceras via digitala kanaler såsom internet, appar, mail, sociala medier, sökmotorer osv.  

Våra tjänster

SEO

Ett sätt att arbeta med digital marknadsföring är att nyttja SEO vilket står för Search Engine Optimization och det innebär att man optimerar en hemsida på ett sätt så att sökmotorer premierar din specifika hemsida mer än andras. Syftet med SEO är att den ska ha en effekt på hemsidans position på sökmotorerna, det vill säga att den ska komma högre upp i sökresultatet. 

SEO

Ett sätt att arbeta med digital marknadsföring är att nyttja SEO vilket står för Search Engine Optimization och det innebär att man optimerar en hemsida på ett sätt så att sökmotorer premierar din specifika hemsida mer än andras. Syftet med SEO är att den ska ha en effekt på hemsidans position på sökmotorerna, det vill säga att den ska komma högre upp i sökresultatet. 

SEM

Ett annat sätt att arbeta med digital marknadsföring är att arbeta med SEM som står för Search Engine Marketing och SEM innebär att man skapar annonser i sökmotorerna som sedan optimeras vilket reducerar dina kostnader per konvertering. 

Content Marketing

Ytterligare ett tillvägagångssätt är att arbeta med content marketing vilket innebär att vi skapar innehåll åt er som har en strategi och som er specifika målgrupp vill se eller veta mer om. Det kan handla om att vi skapar och driver en blogg åt er eller att vi jobbar med era sociala medier, eller att vi regelbundet skriver och skickar ut nyhetsbrev till de ni ämnar att nå. 

Ni hittar oss på
Sveavägen 33
111 34 Stockholm
073-706 27 36
make@digattract.se

Pin It on Pinterest