Konvertering och målstyrning

Löpande optimering och effektuppföljning

Löpande optimering och effektuppföljning

Målstyrd effektuppföljning

Ordet konvertering kan ha flera olika betydelser. I den digitala världen används begreppet i regel för att mäta utfallet av trafik, era webb-besökares agerande eller helt enkelt för att mäta resultat i hur många som fyller i ett formulär eller konverteras till nya kunder.

Genom att sätta upp mål och nyckeltal (ex. KPI:er) att mäta emot så är detta oftast helt avgörande för att kontinuerligt justera er digitala synlighet och kommunikation så att den ger önskvärd effekt.

Vi önskar stödja våra kunder i att driva konverterande relevant trafik till en attraktiv web, och föreslår ofta våra kunder i att mäta konvertering i tre delar: Trafik – Intresse – Affär

Tre konverteringsnycklar i tre nivåer

Låt oss se er hemsida som den mötesplats ni vill att den nyfikne ska besöka och den med behov enkelt ska hitta.

Väl på plats så vill ni möta era besökare på bästa möjliga sätt och hjälpa dem så att de hamnar rätt på er webb.

Oavsett om ert önskade resultat är att få nya kunder, attrahera nya medarbetare eller väcka uppmärksamhet hos en viss målgrupp så använd gärna modellen för att sätta upp relevanta konverteringsnycklar för er.

 

Driv trafik som förankrar intresset som leder till affär

1 Mät och utveckla hur ni blir hittade kopplat till era kunder sökbeteende. Tänk agilt, smygkika på era konkurrenter.

2 Mät hur era besökare agerar och var ni har läckage. Vilka sidor är mest besökta, hur länge stannar… Använd gärna heatmaps och analysverktyg för ökad insikt.

3 Mät interaktion och ha tydliga CTA (Call-to-Actions) Testa, testa igen, prova nytt, mät, ändra, testa igen…

Tre konverteringsnycklar

Värdedriven digital förflyttning

Digital kundtillverkning

i hjälper er att sätta nyckeltal på potentialen och koppla det till möjliga insatser för aktivering
;

Digitala verktyg

Ta hjälp av oss för att sätta upp och aktivera er digitala resa i en kombo mellan verktyg och kommunikation

;

Digital Analys

Vi ser en styrka i att erbjuda digitala team men ibland handlar det om att överföra kunskap direkt till vår kund.

;

”Plan your work for today and every day, then work your plan”.

-Margaret Thatcher

Pin It on Pinterest