Konvertering och målstyrning

Digital konvertering – en fråga om löpande effektoptimering

digAttract, en digital marknadsföringsbyrå i Stockholm hjälper företag att nå ut med sitt budskap via SEO, SEM och SOME

Digital konvertering

Ordet konvertering kan ha flera olika betydelser. I den digitala världen används begreppet i regel för att mäta utfallet av trafik, era webb-besökares agerande eller helt enkelt för att mäta resultat i hur många som fyller i ett formulär eller konverteras till nya kunder.

Genom att sätta upp mål och nyckeltal (ex. KPI:er) att mäta emot så är detta oftast helt avgörande för att kontinuerligt justera er digitala synlighet och kommunikation så att den ger önskvärd effekt.

Vi önskar stödja våra kunder i att driva konverterande relevant trafik till en attraktiv web, och föreslår ofta våra kunder i att mäta konvertering i tre delar:

Trafik – Intresse – Affär

Framgångsrik konvertering börjar med rätt väg

 

Konvertering är inte bara ett mål, det är en resa. Vi hjälper dig att hitta rätt väg och navigera rätt

Att öka trafikkonverteringen är en av de mest eftertraktade målsättningarna för digitala företag idag. Men för att uppnå detta måste man ha en strategisk och målinriktad approach

Trafikkonvertering är en viktig faktor för att uppnå önskad framgång på nätet. För att uppnå hög trafikkonvertering är det viktigt att ha en hög trafikvolym, men det räcker inte bara med det.
Keyword ranking
Det är också viktigt att ha hög keyword ranking för relevanta sökord som är kopplade till ditt företag. En hög sökordsvolym kan också hjälpa till att öka trafiken till din webbplats, men det är viktigt att tänka på att sökordsvolymen inte alltid motsvarar relevans för din målgrupp.
Använda rätt sökord
Därför är det viktigt att ha en strategisk och målinriktad approach för att locka rätt trafik till din webbplats och därigenom öka konverteringsgraden. Genom att använda rätt sökord och optimerade landningssidor kan du skapa en positiv användarupplevelse och öka chanserna för konvertering.

  Att öka intressekonverteringen är avgörande för att uppnå önskad framgång på nätet. Det handlar om att locka rätt besökare till din webbplats, skapa en anpassad strategi för din målgrupp och att skapa en positiv användarupplevelse.

  Intressekonvertering

  Intressekonvertering är en viktig del av konverteringsprocessen. För att öka konverteringsgraden är det viktigt att inte bara locka trafik till din webbplats, utan också att se till att besökarna är intresserade av vad du har att erbjuda. Beteendekonvertering handlar om att förstå hur besökare beter sig på din webbplats och att optimera sidan för att guida dem mot önskad handling. Genom att matcha innehållet på din webbplats med intressena hos din målgrupp kan du öka chanserna för konvertering.

  Målgruppsmatchning

  Målgruppsmatchning handlar om att identifiera din målgrupp och att skapa en anpassad strategi för att locka dem till din webbplats. Genom att skapa riktade annonser, sökord och landningssidor kan du öka chanserna för att besökarna blir intresserade av ditt erbjudande och konverterar.

  Interaktionskonvertering

  Interaktionskonvertering handlar om att skapa en positiv och engagerande användarupplevelse på din webbplats. Detta kan innefatta att skapa användarvänliga och lockande formulär, överskådlig information om produkter och tjänster, samt att ha en effektiv och snabb checkout-process. Genom att skapa en engagerande och användarvänlig webbplats kan du öka chanserna för att besökare blir intresserade och konverterar.

   Affärskonvertering är en av de viktigaste faktorerna för att öka försäljningen och förbättra lönsamheten för ett företag. Genom att förstå vad som påverkar beslutet att genomföra en affär och att optimera webbplatsen och erbjudandet kan företag öka chanserna för att besökare blir kunder.

   Affärskonvertering

   Affärskonvertering handlar om att öka antalet besökare som faktiskt gör affärer med ditt företag. För att lyckas med detta är det viktigt att fokusera på instegskonvertering och köpbeslutsoptimering.

    

   Instegskonvertering

   Instegskonvertering handlar om att göra det så enkelt som möjligt för besökare att komma igång med att göra affärer med ditt företag. Det kan innebära att skapa tydliga call-to-action-knappar, att optimera navigeringen på din webbplats eller att förbättra användarupplevelsen för din mobilanvändare. Genom att eliminera hinder för besökare att komma igång med att göra affärer med ditt företag, kan du öka chanserna för att de faktiskt gör det.

   Köpbeslutsoptimering

   Köpbeslutsoptimering handlar om att förstå vad som påverkar beslutet att genomföra en affär och att optimera din webbplats och ditt erbjudande för att öka chanserna för att besökare ska genomföra ett köp. Det kan innefatta att erbjuda olika betalningsalternativ, att skapa övertygande produktbeskrivningar och att använda social proof för att öka förtroendet för ditt företag. Genom att skapa en mer attraktiv och övertygande köpupplevelse, kan du öka konverteringsgraden och chanserna för att besökare blir kunder.

    senaste inläggen

    Hur man kan öka sin konvertering

    För att öka konverteringsgraden och därmed förbättra företagets resultat är det viktigt att ha en välplanerad konverteringsstrategi. En grundläggande del av strategin är att förstå målgruppen och dess beteende på webbplatsen. Vilka sidor besöker de? Vilka produkter eller tjänster är de intresserade av? Hur lång tid spenderar de på webbplatsen? Denna information kan användas för att skapa en mer anpassad och relevant upplevelse för besökaren, vilket i sin tur kan öka konverteringsgraden.

    En annan viktig faktor är att ha en tydlig och attraktiv design på webbplatsen. Det är viktigt att webbplatsen är lätt att navigera och att besökaren snabbt kan hitta det hen söker efter. En bra design kan också hjälpa till att skapa en professionell och pålitlig image av företaget, vilket kan öka besökarens förtroende och sannolikheten att hen genomför en önskad handling.

    Sökoptimering är också en viktig del av konverteringsstrategin. Genom att identifiera relevanta sökord och att optimera webbplatsens innehåll och struktur för dessa sökord, kan företaget öka sin synlighet på sökmotorer och därmed locka fler relevanta besökare till webbplatsen. Det är också viktigt att ha en välformulerad meta-beskrivning och rubrik för varje sida på webbplatsen, eftersom detta kan öka sannolikheten att besökaren klickar på länken till webbplatsen från sökmotorresultatet.

     

    Konvertering
    Ta hjälp av en digital byrå

    Använda sig av en digital byrå

    Digitala byråer kan hjälpa företag att förbättra sin konverteringsgrad genom att skapa anpassade strategier för trafikkonvertering, intressekonvertering och affärskonvertering. Genom att använda analysverktyg kan digitala byråer hjälpa företag att förstå sin målgrupp, hitta de sökord som kan generera mest trafik och konverteringar, och testa olika strategier för att öka konverteringsgraden. En effektiv konverteringsstrategi kan bidra till att förbättra företagets resultat och öka dess konkurrenskraft på marknaden.

    Att anlita en digital byrå för att hjälpa till med konverteringsoptimering kan vara en smart strategi för företag som vill förbättra sin online närvaro och öka konverteringsgraden. En digital byrå kan hjälpa till med allt från att skapa en strategi för att öka trafiken till webbplatsen, till att skapa attraktiva och användarvänliga sidor och utforma effektiva call-to-action-knappar.

     

    Plan your work for today and every day, then work your plan

    – Margaret Thatcher 

    Vanliga frågor om konvertering

    Vad är konvertering?

    Konvertering är när en besökare på en webbplats eller annan digital plattform utför en önskad handling, exempelvis köp eller registrering. Konvertering är ett viktigt mått för att mäta effektiviteten hos en digital marknadsföringskampanj eller webbplats.

     Varför är konvertering viktig för företag?

     Konvertering är viktig för företag eftersom det är en indikation på hur effektiv deras digitala närvaro är. En hög konverteringsgrad innebär att företaget når sina affärsmål, till exempel att öka försäljningen, få fler leads eller prenumerationer. En låg konverteringsgrad kan vara ett tecken på att det finns brister i användarupplevelsen, innehållet eller designen på webbplatsen eller andra digitala plattformar.

     Genom att optimera för konvertering kan företag öka sin lönsamhet och konkurrenskraft på marknaden. Det kan också hjälpa till att förbättra relationen mellan företaget och kunderna genom att erbjuda en positiv användarupplevelse.

     Vilka faktorer finns det som påverkar konverteringsgraden?

     Konverteringsgraden påverkas av en rad faktorer, inklusive användarupplevelse, design, innehåll, sökmotoroptimering, mobila anpassningar och call-to-action-element. En användarvänlig webbplats med relevant och engagerande innehåll ökar sannolikheten för att en besökare konverterar. Call-to-action-element, såsom knappar eller formulär, kan öka konverteringsgraden genom att vägleda besökarna till att utföra önskade handlingar.

     Sökmotoroptimering kan också påverka konverteringsgraden genom att förbättra webbplatsens synlighet i sökresultaten och locka mer relevant trafik. Mobila anpassningar är viktiga eftersom fler och fler människor surfar på internet från mobila enheter.

     Hur kan man använda remarketing för att öka konverteringar?

     Remarketing är en teknik som innebär att man riktar annonser mot personer som redan har interagerat med ens webbplats eller kampanj på något sätt. Genom att rikta annonser mot personer som redan har visat intresse för ens produkter eller tjänster kan man öka sannolikheten för att de återvänder till webbplatsen och genomför en konvertering.

     Genom att A/B-testa olika versioner av en webbsida eller annat digitalt innehåll kan man också hitta de bästa konverteringsstrategierna för en specifik målgrupp.

      Vad är konverteringsfrekvens?

      Konverteringsfrekvensen är andelen av besökare på en webbplats som utför en önskad handling, såsom att köpa en produkt eller fylla i ett formulär. Konverteringsfrekvensen kan beräknas genom att dividera antalet konverteringar med antalet besökare på webbplatsen och multiplicera med 100. En hög konverteringsfrekvens indikerar att webbplatsen har en hög grad av effektivitet och attraktivitet för besökarna.

      Vilka verktyg kan användas för att mäta konverteringar på en webbplats?

      Det finns många olika verktyg som kan användas för att mäta konverteringar på en webbplats, såsom Google Analytics, Hotjar, Crazy Egg och Optimizely. Dessa verktyg kan spåra användarbeteenden och konverteringar på webbplatsen och ge viktig information om hur man kan optimera webbplatsen för att öka konverteringsfrekvensen.

      Varför är konverteringsoptimering viktigt?

      Konverteringsoptimering är viktigt eftersom det kan öka antalet konverteringar på en webbplats och därmed öka försäljningen eller antalet leads. Genom att förbättra webbplatsens design, innehåll och användarupplevelse kan konverteringsfrekvensen ökas och därmed öka avkastningen på marknadsföringskampanjer. Konverteringsoptimering kan också hjälpa till att förbättra kundnöjdhet och lojalitet genom att göra det enklare för kunderna att hitta vad de letar efter och genom att erbjuda en smidig och positiv köpupplevelse.

      Hur kan man optimera en webbplats för konvertering?

      A/B-testning är en viktig metod inom konverteringsoptimering eftersom det möjliggör att jämföra olika versioner av en webbsida eller marknadsföringskampanj för att se vilken som presterar bäst. Genom att göra små ändringar och testa vilken version som genererar mest konverteringar kan man gradvis förbättra konverteringsfrekvensen på webbplatsen eller kampanjen.