seo – sökoptimering

Ökad trafik via relevanta sökord.

Ge er tillväxt en boost genom att se till att ni syns utifrån era kunders sökbeteende

digAttract, en digital marknadsföringsbyrå i Stockholm hjälper företag att nå ut med sitt budskap via SEO, SEM och SOME

Dags att utveckla en digital säljfunktion som genom SEO är öppen 24/7?

En sökmotor läser av en webb i syfte att definiera vad en sida handlar om. Genom att anpassa en sida utifrån hur en sökmotor läser av den går det att påverka hur sidan kan klättra på exempelvis Google och på så sätt driva ökad relevant trafik.

Själva begreppet SEO är en förkortning av Search Engine Optimization som på svenska översätts till sökmotoroptimering.

Lönsam sökmotoroptimering innebär att synas/ranka med rätt sökord vid rätt tillfälle för rätt person.

Enbart i Sverige så görs det mer än 55 miljoner sökningar dagligen, men vad söker era kunder på?

Maximera din online-närvaro med vårt SEO-paket! Vårt expertteam optimerar din webbplats för att öka din synlighet hos sökmotorerna, locka till sig rätt trafik och förbättra din affärspotential. Dra nytta av skräddarsydda lösningar som höjer din webbplats rankning, engagerar din målgrupp och förstärker ditt varumärkes trovärdighet.

Utforska outnyttjad potential genom att starta upp med en enkel till avancerad SEO-analys

Utforska outnyttjad potential genom att starta upp med en enkel till avancerad SEO-analys

Vi erbjuder 3 nivåer…

Gratis SEO Analys Basic

Vår grundläggande analys där vi gör en enkel sökordsanalys samt en teknisk analys och redogör vad ni rankar för och var det finns förbättringsåtgärder (analys på webb upp till 15 sidor).

SEO Analys Compare 18K

Fördjupad och mer omfattande analys inkluderad med 3-4 h workshops där vi även jämför mot hur era 3-4 närmaste konkurrenter rankar för. 

SEO-analys-workshop

 

 

 

 

Utmärkt språngbräda som med en utökad sökordsanalys och uppföljande slutsatser ger insikter som skapar utsikter.

SEO Analys Taylor
Skräddarsytt paket med målgruppsanpassad SEO-analys på befintliga eller nya marknader.

  Vår expertis ligger främst inom SEO-Onsite vilket innebär att vi praktiskt besiktar, åtgärdar och trimmar våra kunders hemsidor så att de driver ökad relevant trafik.

  Vår expertis ligger främst inom SEO-Onsite vilket innebär att vi praktiskt besiktar, åtgärdar och trimmar våra kunders hemsidor så att de driver ökad relevant trafik.

  Vi kan dela in vårt arbete i 3 delar
  Färdiga SEO Paket
  Vi erbjuder färdiga SEO-paket i olika nivåer beroende på hur många sökord ni önskar.
  Skräddarsytt team

  Vi tillsätter en SEO-strateg som tillsammans med utvalda resurser hos er och eller hos oss flyttar in i ert önskade utfall och arbetar regelbundet med strategisk och operativt SEO-arbete.

  SEO Business Taylor

  Anpassade lösningar där vi skräddarsyr långsiktiga eller tillfälliga lösningar. SEO-på-andra-marknader

  Kan exempelvis innebära en expansion på en ny marknad där vi engagerar en underkonsult med språklig och kulturell inblick på den önskade marknaden.

   Att ha en tydlig riktning med konkreta mål brukar ofta vara en vinnande strategi. Låt en av våra SEO-specialister flytta in i era ambitioner.

   Att ha en tydlig riktning med konkreta mål brukar ofta vara en vinnande strategi. Låt en av våra SEO-specialister flytta in i era ambitioner.

   Sökordstrategi – Keyword design

   Vi utför en revision av er nuvarande webb och ser tillsammans med er över er kommunikation kopplat till de målgrupper ni vill attrahera. 

   Sökordstrategier och sökordsanalyser

   Vi kombinerar en SEO-analys med affärsanalys för att ge insikter till en trafikdrivande Keyword design.

   Insight transformation
   Vi tillsätter en SEO-specialist som jobbar nära ert egna marknadsteam.
   Trendspaning och strategi möter praktisk SEO.
   SEO Know-How
   Vi erbjuder öppna eller anpassade utbildningar och seminarier för den som vill ta nästa steg.

    senaste inläggen

    Sökordsanalys – vägen till sökinsikt?

    Skulle vi hjälpa er att öka er trafik så är en sökordsanalys av stor vikt. Det skulle innebära att vi hjälper er ta fram relevanta sökord och sökfraser relaterade till ert verksamhetsområde av tjänster och produkter som ni vill bli hittade på.

     

    Vad söker era kunder på?

    Inte ett helt enkelt svar men genom att via lite verktyg så får vi fram vilka ord ni rankar för idag och därifrån hittar vi ny potential. Ett tips är här att även kolla era närmaste konkurrenter i vilka ord som driver deras trafik. Med denna kunskap så hittar vi relevanta ord utifrån relevans, sökvolym och konkurrens.

    Med insikt om ovan har vi grunden till en inledande sökordsstrategi.

    Digital marknadsföring - Ett sätt att nå ut och nå in
    Skapa intressant och relevant innehåll för webb och social medier

    Teknisk SEO-Analys – Dags att nörda ner sig lite

    Efter att vi har gjort en sökordsanalys så genomför vi en teknisk SEO-analys och då tittar vi på er hemsida utifrån ett tekniskt perspektiv.

    När vi genomför den tekniska SEO-analysen är det totalt cirka 50 olika saker som vi tittar på, exempelvis hur snabbt eller långsamt er hemsida laddar. Hemsidans hastighet påverkar användarupplevelsen vilket i sin tur påverkar hur väl den rankar hos sökmotorerna.

    Den tekniska SEO-analysen handlar i stora drag om att vi ska få en bild över hemsidans status och vad som behöver prioriteras när det kommer till implementeringsarbetet som vi senare kommer att utföra. Med andra ord så är det sökordsanalysen samt den tekniska SEO-analysen som vi utgår ifrån när vi ska påbörja vårt optimeringsarbete på er hemsida.

     

    Målmedveten On-siteoptimering

    Om vi skulle jobba med sökoptimeringen av er hemsida så skulle det innebära att vi till exempel går igenom content såsom brödtext, rubriker och bilder för att se om de adderar relevans till er sida eller om de kanske rentav skadar er möjlighet att ranka högt för de sökord som ni vill synas för.

    Att ranka högre på Google sker inte över en natt även om vissa enkla åtgärder kan få ett sökord att klättra 30 placeringar på kort tid. För att en sida med utvalda sökord ska ranka högt så gäller det att känna till hur Googles öga läser av koden sidan är uppbyggt utifrån och utifrån det löpande göra anpassningar och justeringar vart eftersom vi mäter ranking och trafikkonvertering.

    Under arbetets gång har ni möjlighet att följa vårt arbete i realtid i en automatiserad dashboard där ni kan hålla er uppdaterade kring vilka åtgärder som vi har vidtagit, hur det går för sökorden, hur trafiken ser ut till er hemsida samt hur många sökord som ni är synliga för. 

     

    Digital marknadsföring - Ett sätt att nå ut och nå in

    ” Today it’s not about to get the traffic…
    It’s about get the targeted and relevant traffic ”

    – Adam Audette

    Vanliga frågor om sökoptimering

    Vad är sökmotoroptimering (SEO)?

    Sökmotoroptimering (SEO) handlar om att förbättra en webbplats synlighet och ranking i sökmotorernas organiska (icke-betalda) sökresultat. Detta uppnås genom att optimera webbplatsens innehåll, struktur och teknik för att öka relevansen och användarupplevelsen. Genom att följa SEO-principerna kan du förbättra ditt varumärkes synlighet, trafik och konverteringar.

     Hur lång tid tar det att se resultat från SEO?

     Tiden det tar att se resultat från SEO kan variera beroende på flera faktorer, inklusive konkurrensen i din bransch, dina sökord, innehållskvalitet, länkprofil och teknisk SEO. Det kan ta några månader eller längre för att se märkbara förbättringar i din synlighet och ranking i sökmotorerna. Det är viktigt att ha tålamod och vara konsekvent med din SEO-strategi för att uppnå hållbara resultat.

     Vilka faktorer påverkar SEO-rankingen?

     Det finns många faktorer som påverkar SEO-rankingen, inklusive kvaliteten och relevansen av innehållet, sidhastighet, mobila anpassning, länkprofil, användarupplevelse, teknisk SEO och sökordsanvändning. För att förbättra din SEO-ranking är det viktigt att ha en helhetsinriktad strategi som tar hänsyn till alla dessa faktorer.

     Vad är on-page och off-page SEO?

     On-page SEO omfattar alla förbättringar som görs på webbplatsen eller sidan, inklusive innehållsoptimering, metadata, struktur och teknik. Off-page SEO omfattar alla förbättringar som görs utanför webbplatsen, såsom länkbyggnad och sociala medier. Både on-page och off-page SEO är viktiga för att förbättra din synlighet och ranking i sökmotorerna.

     Vad är sökordsforskning?

     Sökordsforskning är processen att hitta de sökord och fraser som användarna använder för att hitta information på nätet. Dessa sökord används sedan för att optimera innehållet på webbplatsen eller sidan. Genom att använda relevanta sökord kan du förbättra din synlighet och öka trafiken till din webbplats.

     Hur viktig är länkbyggnad för SEO?

     Länkbyggnad är fortfarande en viktig faktor för SEO-ranking eftersom det visar att andra webbplatser anser att ditt innehåll är relevant och värdefullt. Det är dock viktigt att fokusera på kvalitetslänkar och undvika spam eller manipulativa taktiker. Genom att bygga relevant och naturliga länkar kan du förbättra din länkprofil och öka din synlighet och ranking i sökmotorerna.

     Hur påverkar mobilanpassning SEO-rankingen?

     Mobilanpassning är en viktig faktor för SEO-rankingen eftersom fler och fler användare söker efter information på mobila enheter. Om din webbplats inte är mobilanpassad kan det påverka användarupplevelsen och leda till högre avvisningsfrekvenser, vilket kan påverka din SEO-ranking negativt. Genom att ha en mobilanpassad webbplats kan du öka användarupplevelsen och förbättra din synlighet och ranking i sökmotorerna.

     Varför är användarupplevelse viktig för SEO?

     Användarupplevelse är en viktig faktor för SEO eftersom sökmotorerna strävar efter att visa de mest relevanta och användarvänliga resultaten för användarna. Om din webbplats har en dålig användarupplevelse, till exempel långsam laddningstid eller svår navigering, kan det påverka din synlighet och ranking negativt. Genom att optimera för en god användarupplevelse kan du öka användartillfredsställelsen och förbättra din synlighet och ranking i sökmotorerna.