SEO – Ökad trafik via relevanta sökord

Ge er tillväxt en boost genom att se till att ni syns utifrån era kunders sökbeteende

Ge er tillväxt en boost genom att se till att ni syns utifrån era kunders sökbeteende

rulla ner på sidan
SEO-sökning på dator

Enbart i Sverige så görs det mer än 55 miljoner sökningar dagligen, men vad söker era kunder på?

En sökmotor läser av en webb i syfte att definiera vad en sida handlar om. Genom att anpassa en sida utifrån hur en sökmotor läser av den går det att påverka hur sidan kan klättra på exempelvis Google och på så sätt driva ökad relevant trafik.

Själva begreppet SEO är en förkortning av Search Engine Optimization som på svenska översätts till sökmotoroptimering.

Lönsam sökmotoroptimering innebär att synas/ranka med rätt sökord vid rätt tillfälle för rätt person.

Dags att utveckla en digital säljfunktion genom SEO som aldrig sover?

Med över 350 kunder inom SEO hittar vi tillsammans just ert framgångskoncept.

Från SEO-strategi till utfall

seo-analys ikon

SEO Analys

Utforska outnyttjad potential genom att starta upp med en SEO-analys Vi erbjuder 3 nivåer…

;

onsite-seo ikon

Onsite SEO

Vår expertis ligger främst inom SEO-Onsite vilket innebär att vi praktiskt besiktar, åtgärdar och trimmar våra kunders hemsidor så att de driver ökad relevant trafik.

;
Sökordsstrategi ikon

Sökordsstrategi

Att ha en tydlig riktning med konkreta mål brukar ofta vara en vinnande strategi. Låt en av våra SEO-specialister flytta in i era ambitioner.

;

Mer om SEO

Organisk trafik & organiska sökresultat med SEO

När man talar om SEO ”Search Engine Optimization” så brukar man tala om organisk trafik.

Den organiska trafiken är det sökresultatet som dyker upp under de betalande sökresultaten som är markerade med ”Annons”.

 

För att sökord skall kunna generera organisk trafik till din webb och visas i det så kallade organiska sökresultatet så bör du ha integrerat de sökorden som du vill vara synbar för på din hemsida. SEO-faktorer som gör att exempelvis Google rankar sökbegrepp på din webb hör ihop med relevans till den sida sökordet leder till. Viktigt då att det finns en struktur där sökord integreras bland annat i sidans länkar, rubriker, bilder, videos etc.

SEO-utveckling genom 3 steg

Ikon för 1

Sökordsanalys – vägen till sökinsikt?

Skulle vi hjälpa er att öka er trafik så är en sökordsanalys av stor vikt. Det skulle innebära att vi hjälper er ta fram relevanta sökord och sökfraser relaterade till ert verksamhetsområde av tjänster och produkter som ni vill bli hittade på.

Men vad söker era kunder på?

Inte ett helt enkelt svar men genom att via lite verktyg så får vi fram vilka ord ni rankar för idag och därifrån hittar vi ny potential. Ett tips är här att även kolla era närmaste konkurrenter i vilka ord som driver deras trafik. Med denna kunskap så hittar vi relevanta ord utifrån relevans, sökvolym och konkurrens.

Med insikt om ovan har vi grunden till en inledande sökordsstrategi.

Teknisk SEO-Analys – Dags att nerda ner sig lite

Efter att vi har gjort en sökordsanalys så genomför vi en teknisk SEO-analys och då tittar vi på er hemsida utifrån ett tekniskt perspektiv.

När vi genomför den tekniska SEO-analysen är det totalt cirka 50 olika saker som vi tittar på, exempelvis hur snabbt eller långsamt er hemsida laddar. Hemsidans hastighet påverkar användarupplevelsen vilket i sin tur påverkar hur väl den rankar hos sökmotorerna.

Den tekniska SEO-analysen handlar i stora drag om att vi ska få en bild över hemsidans status och vad som behöver prioriteras när det kommer till implementeringsarbetet som vi senare kommer att utföra. Med andra ord så är det sökordsanalysen samt den tekniska SEO-analysen som vi utgår ifrån när vi ska påbörja vårt optimeringsarbete på er hemsida.

Ikon för 2
Ikon för 2

Målmedveten On-siteoptimering

Om vi skulle jobba med sökoptimeringen av er hemsida så skulle det innebära att vi till exempel går igenom content såsom brödtext, rubriker och bilder för att se om de adderar relevans till er sida eller om de kanske rentav skadar er möjlighet att ranka högt för de sökord som ni vill synas för.

Att ranka högre på Google sker inte över en natt även om vissa enkla åtgärder kan få ett sökord att klättra 30 placeringar på kort tid. För att en sida med utvalda sökord ska ranka högt så gäller det att känna till hur Googles öga läser av koden sidan är uppbyggt utifrån och utifrån det löpande göra anpassningar och justeringar vart eftersom vi mäter ranking och trafikkonvertering.

Under arbetets gång har ni möjlighet att följa vårt arbete i realtid i en automatiserad dashboard där ni kan hålla er uppdaterade kring vilka åtgärder som vi har vidtagit, hur det går för sökorden, hur trafiken ser ut till er hemsida samt hur många sökord som ni är synliga för.

”Today it’s not about get the traffic…
It’s about get the targeted and relevant traffic”.

-Adam Audette

Pin It on Pinterest