Digital Affärsutveckling

Digital affärsutveckling handlar om helheten av ett bolags arbetsmetod samt digitala  tillvägagångssätt såsom företagets försäljningsarbete, digitala dialog och produktförbättring. Ändamålet med digital affärsutveckling är att generera i resultatrika men även långsiktiga förbindelser med dina kunder såväl som för er andra adekvata organisationer inom ert verksamhetsområde. Detta genomförs med hjälp av digitala strategier då man med hjälp av dessa uppnår de mål som man har satt upp. 

 

DigAttract arbetar med digital affärsutveckling utifrån fem olika områden: Branding/Strategi, Datamolns System, Marketing Automation och Paketering.

Vår process

Branding

Som digitala strateger finner vi termen digital branding mycket spännande
 eftersom att dagens marknadsförare behöver flytta sig från att brett ropa ut 
ett budskap i TV & radio till att mer finmekaniskt nå ut med
målgruppsanpassad kommunikation. En spännande förflyttning med stor potential där det gäller att vara lyhörd för
trender och att verkligen känna sin målgrupp.
Vi hjälper er att sprida och nå ökad impact
Vi märker störst effekt av att inte bara rita strategier utan att ha en genomförarplan kopplad till kontinuerlig utvärdering för att löpande trimma och utveckla den digitala kommunikationen. Vi stöder er därför i allt från strategi till produktion.

Branding

Som digitala strateger finner vi termen digital branding mycket spännande
 eftersom att dagens marknadsförare behöver flytta sig från att brett ropa ut 
ett budskap i TV & radio till att mer finmekaniskt nå ut med
målgruppsanpassad kommunikation. En spännande förflyttning med stor potential där det gäller att vara lyhörd för
trender och att verkligen känna sin målgrupp.
Vi hjälper er att sprida och nå ökad impact
Vi märker störst effekt av att inte bara rita strategier utan att ha en genomförarplan kopplad till kontinuerlig utvärdering för att löpande trimma och utveckla den digitala kommunikationen. Vi stöder er därför i allt från strategi till produktion.

 

Datamolns System

Datamolns system handlar om att utvärdera hur företag kan utnyttja molnets kraft för att förbättra sina befintliga tjänster eller skapa ett nytt inkomstflöde. Datamoln tillåter företag att använda infrastrukturen och tjänsterna från ett tredje parts moln, samtidigt som de hanterar infrastrukturen genom en mängd olika system, applikationer och behandlingar. En vanlig trend inom molntjänster är att använda data, analys och rapportering för att ge företag en mer personlig bild av sin verksamhet. Syftet med webb är ofta kopplat till att driva trafik som driver affärer. Vi hjälper er att koda er webb mot andra system och exempelvis koppla leads mot ett affärssystem. Exempel på vad vi kan hjälpa till med: API:er & systemkopplingar, kodning för mätning, 
intergrationer
, Accesser och workflows.

Marketing Automation

Marketing automation är marknadsföring som är automatiserad vilket innebär att man utför marknadsföringen via programvaror vilket resulterar i att man som marknadsförare slipper att manuellt göra utskick i olika kanaler, istället sköts detta per automatik av programvaran. Marketing Automation är dock inte ett substitut för ett marknadsförings team då dessa programvaror ej utformar själva kampanjerna, men marketing automation kommer att öka er effektivitet då ni kommer att bli mer tidseffektiva. DigAttract hjälper er att sätta upp kampanjerna och flödena i era marketing automation system samt att vi givetvis även hjälper er med att sätta upp KPI:er samt att vi tillsammans med er utformar era specifika målsättningar. 

Marketing Automation

Marketing automation är marknadsföring som är automatiserad vilket innebär att man utför marknadsföringen via programvaror vilket resulterar i att man som marknadsförare slipper att manuellt göra utskick i olika kanaler, istället sköts detta per automatik av programvaran. Marketing Automation är dock inte ett substitut för ett marknadsförings team då dessa programvaror ej utformar själva kampanjerna, men marketing automation kommer att öka er effektivitet då ni kommer att bli mer tidseffektiva. DigAttract hjälper er att sätta upp kampanjerna och flödena i era marketing automation system samt att vi givetvis även hjälper er med att sätta upp KPI:er samt att vi tillsammans med er utformar era specifika målsättningar. 

Paketering

Paketering innebär att vi tillsammans med er som uppdragsgivare väljer ut ett handplockat team från oss på DigAttract som under en längre eller kortare tidsperiod hjälper er med allt ifrån att skapa nya strategier till att utforma en ny hemsida eller till att utforma konverterande kampanjer.

 

Ni hittar oss på
Sveavägen 33
111 34 Stockholm
073-706 27 36
make@digattract.se

Pin It on Pinterest