073-706 27 36 make@digattract.se

 

 

 

Content marketing

är inte bara innehåll utan det är innehåll som har en strategi för att öka er digitala synlighet samt att det är innehåll som man vet att målgruppen önskar att få se. Content research handlar om att analysera motståndarna för att utifrån det skapa en strategi för att därigenom skapa content creation. 

 

Vår process

Vi börjar med att skapa ett uppdrags-påstående som utgörs av den målgrupp som du vill nå samt vilka fördelar som de kommer att få med hjälp av det innehåll som vi skapar. Uppdrags-påståendet kommer även att inkludera de mål som du önskar att uppnå, exemplevis att öka din omsättning eller att erhålla mer trafik till din hemsida. 

Vi börjar med att skapa ett uppdrags-påstående som utgörs av den målgrupp som du vill nå samt vilka fördelar som de kommer att få med hjälp av det innehåll som vi skapar. Uppdrags-påståendet kommer även att inkludera de mål som du önskar att uppnå, exemplevis att öka din omsättning eller att erhålla mer trafik till din hemsida. 

Efter att detta är gjort så skapar vi KPI:er vilket står för Key peformance indicators och som på svenska brukar refereras till nyckeltal. Dessa är i sin tur kopplade till de mål som vi har satt upp tidigare dvs att man vid ett specifikt datum vill ha ökat sin omsättning eller att man vid ett specifikt   datum vill ha erhållit ett specifikt antal besökare till sin hemsida. Dessa KPI:er inkluderar även ROI som står för Return on Investment och denna del påvisar hur hur mycket vinst som du har gjort på din content marketing gentemot vad du faktisk spenderar. 

Nästa steg i processen handlar om att erhålla information om målgruppen vilket innebär att vi samlar in demografisk data om din specifika målgrupp. Denna typ av data erhåller vi med hjälp av dina följare i sociala medier, hemsidans besökare men även genom återkoppling från dina kunder. 

Nästa steg i processen handlar om att erhålla information om målgruppen vilket innebär att vi samlar in demografisk data om din specifika målgrupp. Denna typ av data erhåller vi med hjälp av dina följare i sociala medier, hemsidans besökare men även genom återkoppling från dina kunder. 

Nästa steg genomförs endast om du redan har content sedan tidigare för vilket inbegriper att vi granskar ert redan existerande content.  Denna del utgörs till stor del genom att vi analyserar era konkurrenter för att se hur ert redan existerande innehåll mäter sig med deras. 

Steget efter detta är att vi bestämmer vilka kanaler vi bör använda oss av för att komma i kontakt med vår angivna målgruppen som är bäst lämpad och efter det avgör vi vilken typ av content som skall fylla dessa kanaler. Exempel på olika typer av content kan vara artiklar, blogg-inlägg, videos, e-böcker, infographics eller webbinarium. 

Steget efter detta är att vi bestämmer vilka kanaler vi bör använda oss av för att komma i kontakt med vår angivna målgruppen som är bäst lämpad och efter det avgör vi vilken typ av content som skall fylla dessa kanaler. Exempel på olika typer av content kan vara artiklar, blogg-inlägg, videos, e-böcker, infographics eller webbinarium. 

Ni hittar oss på
Sveavägen 33
111 34 Stockholm
(+46) 73-706 27 36
make@digattract.se

Pin It on Pinterest