Digital analys & research

– Starta med insikt

digAttract, en digital marknadsföringsbyrå i Stockholm hjälper företag att nå ut med sitt budskap via SEO, SEM och SOME

Allt går att mäta
– men vad är viktigt?

I dag går det mesta att mäta och digitalt analysera då data kanske är mer tillgängligt än nånsin.

Men vilken data skapar rätt förutsättningar för att aktivera en kanske slumrande eller ibland t.o.m. en helt outnyttjad potential just för er?

Då vi har vårt ursprung i SEO brukar en vanlig rekommendation vi ger våra kunder att starta med en sökordsanalys för att identifiera den potential som ligger i sökord och sökfraser som era målgrupper söker på men där den trafiken kanske går till era konkurrenter… Helt enkelt oaktiverad potential.

Optimera din digitala närvaro med effektiv analys

 

Digital analys är nyckeln till att förstå och optimera din närvaro online

 

Vi ger er svaren på hur er webb driver sökordstrafik idag. Vilka ord ni rankar för och framförallt vilka insatser ni kan göra för att öka relevant trafik.

Sökordsanalyser

En sökordsanalys ger en bild av vilka ord och sökfraser som driver stor trafik till er eller era konkurrenter idag.

Underlaget kan med fördel användas för att göra anpassningar direkt på de sidor på er webb som har chansen att klättra i sökmotorns rank (SEO-Onsite) för valda keywords och/eller ha ett innehåll som driver en bred sökordsvolym (rubriksättning och content).

Teknisk SEO-Analys

Som rubriken beskriver så ger en teknisk analys (SEO-Audit) svaren på hur en sökmotor (ex googles algoritmer) läser av (spindlar) er sajt och sidstruktur.

 

I en teknisk grundgenomgång är det vanligt att se saker som behövs åtgärdas för att sidan ska upplevas som relevant och korrekt kopplat till den specifika sidan och hela sajtens struktur

Via Google search console kan du se exempel på vilka brister just Google identifierat på er webb.

 

Det kan röra sig om tekniska problem som exempelvis sidor som pekar fel, sidor som inte indexerats, problem med url-struktur, duplicerat innehåll, otydlighet i sitemaps, eller för att bli mer nördiga: robot.txt, noindex, filer och canonical taggar m.m.

Detta kan låta komplext men ibland är det rätt enkelt att göra små insatser som kan leda till stor resultat.

Trafik på nya marknader

En del av de bolag vi hjälper har en fungerande närvaro och trafik för den Svenska marknaden men vill driva trafik på sökbeteende kopplat till andra språk för den inhemska eller internationella marknaden.

 

Vi genomför idag själva SEO på de nordiska språken samt engelska och har partners vi involverar när vår kund vill expandera på specifika marknader eller nå bredare kundsegment där det gäller utöver SEO-expertis att även ha såväl språklig och interkulturell kompetens.

  Vilka är era kunder idag eller borde vara, och vilket värde skapas? Hur hittar ni era kunder eller hur hittar era kunder er?

  Personas & målgruppsanalys
  En persona kan enkelt beskrivas som en slags fiktiv karaktär som exemplevis representerar en snittkund eller på annat sätt ger en bild av en viss typ av målgrupp eller kundkategori.

  Förenklat kan man säga att en persona levandegör en målgrupp.

  Genom att klä en persona med representativa karaktärsdrag och addera data som kännetecknar målgruppen så går det att skapa en grundläggande förståelse för vad dessa individer värdesätter, hur deras behov ser ut, hur de agerar, vilka kanaler de finns i och hur deras sökbeteende ser ut.

   

  Detta brukar vara ett spännande och givande arbete som resulterar i konkreta nya insikter kopplat till ny potential och nyriktande insatser.

  Nya marknader

  Vi tror på att blanda affärsarkitektur med digital produktionsfiness. En del av våra kunder vill öka sin marknadsnärvaro här i Sverige genom att nå ut till fler kanske helt enkelt genom att inkludera dem man kanske tidigare exkluderat.

  Det kan röra sig om köpstarka målgrupper med en interkulturell bakgrund som idag inte nås på ett önskvärt sätt av svenska företag och organisationer.

  Några andra av våra kunder vill etablera sig på nya marknader och med det bli synliga för nya målgrupper på andra språk.

   

  Vi arbetar i allians med ett antal frilansare och byråer och breddar kontinuerligt vårt nätverk av kompetenser och språk i takt med våra kunders växande ambitione

   Vi hjälper er att få en samlad bild av var och hur ni syns och varifrån ni driver trafik. Vi söker svar hur er webb mår och går kopplat till era ambitioner.

   Google Analytics och andra verktyg

   Boka ett möte med en av våra strateger för att få svar på hur ni idag driver trafik, genom vilka kanaler och med vilken effekt.

   Genom att mäta er närvaro och nuvarande attraktion så synliggör vi områden för utveckling samtidigt som vi får ett kvitta på vad som redan funkar.

   Google Analytics ger ofta en bra inblick men genom att kombinera dessa insikter med andra analysverktyg som exempelvis Google Search Console, ahrefs med flera så få vi en fördjupad bild med konkreta förbättringsförslag som följd.

   Sociala media – analys och strategi

   65% av alla internetanvändare uppgav 2019 att de använder sociala medier på daglig basis, och sen dess har den siffran ökat till 74% enligt internetstiftelsens undersökning 2020.

   Så låt oss utgå för att sociala kanaler är här för att stanna även om själva kanalerna förändras och attraherar med sitt sätt att kommunicera olika målgrupper

   Så rimliga frågor en medveten marknadschef borde ställa sig är:
   Hur syns vi, var syns vi och med vilket budskap anpassat till vilken målgrupp?

   Kort och gott. Insikter som kan skapa utsikter i att nå ut till fler.

    senaste inläggen

    Digitala analyser för mikro eller makrobeslut

    Att använda data från varierade källor ger en identifikation om potentiell riktning där rätt data fyller ofta funktionen som affärsdrivande beslutsunderlag både på en mikro- och makronivå.

    Det finns idag en uppsjö av digitala verktyg som ger någon form av analys.

    Datan är tillgänglig, så resan mot ny digital potential ligger i att identifiera vilken data från vilka källor som ger den bästa insikten.

    Låt oss ta ett möte för att bolla er kanske slumrande potential.

     

    Content
    Digital analys

    Förstå din webb bättre genom digital analys

    Digital analys är en viktig del av en effektiv digital strategi. Genom att använda olika verktyg för att samla in och analysera data kan du få insikt om dina besökares beteenden och preferenser på din webbplats. Detta kan hjälpa dig att förbättra användarupplevelsen, optimera dina marknadsföringsinsatser och öka konverteringar.

    Genom att använda digital analys kan du också få en bättre förståelse för hur din webbplats presterar och identifiera områden som behöver förbättras. Du kan använda denna insikt för att optimera din webbplats för sökmotorer (SEO), förbättra sidhastigheter, samt förbättra användbarhet och navigering på din webbplats.

    Vikten av att använda rätt verktyg för digital analys

    För att dra nytta av digital analys är det viktigt att använda rätt verktyg. Det finns många olika verktyg tillgängliga på marknaden som kan hjälpa dig att samla in och analysera data på din webbplats. Dessa verktyg kan variera i funktionalitet, användarvänlighet och kostnad.

    För att välja rätt verktyg för din verksamhet är det viktigt att först definiera dina mål och vad du vill uppnå med digital analys. Du bör också överväga din budget och dina tekniska resurser. När du har identifierat dina behov kan du börja undersöka olika verktyg och välja det som bäst uppfyller dina krav och passar din budget. Genom att använda rätt verktyg för digital analys kan du få en bättre förståelse för din webbplats prestanda och optimera din digitala närvaro för att nå dina mål.

     

    ” When you are curious, you find a lot of interesting things to do ”

    – Walt Disney

    Vanliga frågor om digital analys

    Vad är digital analys?

    Digital analys är en process där man samlar in och analyserar data från digitala kanaler, såsom webbplatser, sociala medier och mobila appar, för att förstå besökarnas beteende och preferenser. Detta innefattar insamling av data som trafik, klick, konverteringar, demografi, beteende och preferenser. Genom att analysera denna data kan man få värdefulla insikter om vad som fungerar bra på en webbplats eller digital kanal och vad som behöver förbättras. Digital analys kan användas för att optimera användarupplevelsen, förbättra marknadsföringsinsatser och för att uppnå företagsmål.

     Vilka verktyg används för digital analys?

     Det finns många verktyg som används för digital analys, varav några av de mest populära inkluderar Google Analytics, Adobe Analytics och Hotjar. Google Analytics är ett gratis verktyg som ger insikt i besökarnas beteenden och preferenser på en webbplats. Adobe Analytics är en betald tjänst som ger mer detaljerad data och avancerade funktioner för större företag. Hotjar är ett verktyg som erbjuder både inspelningar av besökarens beteende och feedback från besökare genom att tillåta användare att ge feedback på sidan. Andra verktyg som kan användas för digital analys inkluderar SEMrush, Ahrefs, Mixpanel och Optimizely. Valet av verktyg beror på företagets behov och budget.

     Vilka typer av data kan samlas in för att göra endigital analys?

     Det finns många olika typer av data som kan samlas in för digital analys, inklusive trafikdata, demografiska data, beteendedata och transaktionsdata. Trafikdata visar hur många besökare en webbplats eller digital kanal har och hur de kom dit, t.ex. via sökmotorer eller sociala medier. Demografisk data visar information om besökarnas ålder, kön och geografiska plats. Beteendedata visar hur besökarna interagerar med webbplatsen eller digitala kanalen, inklusive hur länge de stannar på sidan och vilka sidor de besöker. Transaktionsdata visar information om köp och andra interaktioner som besökarna gör på webbplatsen. Genom att kombinera dessa typer av data kan man få en omfattande bild av besökarnas beteenden och preferenser.

     Hur kan digital analys användas för att förbättra marknadsföringsinsatser?

     Digital analys kan användas för att förbättra marknadsföringsinsatser genom att identifiera vilka marknadsföringskanaler som genererar mest trafik och konverteringar, samt vilka marknadsföringsbudskap som fungerar bäst för olika målgrupper. Genom att analysera data kan man också optimera sökord och annonser för att få bättre resultat och spara pengar. Dessutom kan man använda data för att förbättra användarupplevelsen, t.ex. genom att optimera webbplatsens hastighet och navigering, vilket kan leda till högre konverteringsgrad och ökad kundnöjdhet. Digital analys kan också användas för att identifiera nya marknadsföringsmöjligheter och trender, vilket kan hjälpa företaget att vara mer innovativt och konkurrenskraftigt.

      Vilka är fördelarna med digital analys för företag?

      Fördelarna med digital analys för företag är många, inklusive bättre förståelse för kundernas beteenden och preferenser, bättre möjligheter att anpassa marknadsföringsstrategier och erbjudanden, och förbättrad användarupplevelse. Genom att analysera data kan företaget också förbättra sin effektivitet och minska kostnaderna genom att fokusera på de mest effektiva marknadsföringskanalerna och budskapen. Digital analys kan också användas för att förbättra produktutvecklingen genom att ge insikter om vad som fungerar bra på en webbplats eller digital kanal och vad som behöver förbättras. Dessutom kan digital analys hjälpa företaget att identifiera nya marknadsföringsmöjligheter och trender, vilket kan hjälpa till att öka konkurrenskraften och lönsamheten.

      Hur kan digital analys hjälpa till med att förstå kundresan?

      Digital analys kan användas för att förstå kundresan genom att spåra besökarnas beteende på en webbplats eller digital kanal från början till slutet av kundresan. Genom att använda digital analysverktyg kan man identifiera de olika stegen i kundresan och se var besökarna faller av eller tar andra vägar. Genom att analysera data kan man också identifiera vilka marknadsföringskanaler som genererar trafik och konverteringar i olika delar av kundresan, vilket kan hjälpa till att optimera marknadsföringsstrategin. Genom att förstå kundresan kan man också identifiera potentiella flaskhalsar och förbättra användarupplevelsen för att öka konverteringsgraden.

      Vilken roll spelar digital analys i sökmotoroptimering?

      Digital analys spelar en viktig roll i sökmotoroptimering (SEO) genom att hjälpa till att förstå hur sökmotorer indexerar och rangordnar en webbplats. Genom att använda digital analysverktyg kan man få insikt i vilka sökord och fraser som genererar trafik till webbplatsen, hur besökarna interagerar med webbsidan och vilka sidor som rankar högst i sökresultaten. Denna information kan användas för att optimera webbsidan för sökmotorer genom att förbättra sidans laddningstid, använda relevanta sökord och optimera sidans innehåll. Genom att använda digital analys för SEO kan man också följa upp och mäta resultatet av SEO-insatserna och göra justeringar för att förbättra rankingen i sökresultaten.

      Vad är viktiga KPI:er att följa inom digital analys?

      Det finns många KPI:er (key performance indicators) som är viktiga att följa inom digital analys beroende på målen för webbplatsen eller den digitala kampanjen. Några vanliga KPI:er inkluderar konverteringsgrad, genomsnittlig tid på webbsidan, avvisningsfrekvens, trafikkällor, demografisk data och sidvisningar per session. Konverteringsgrad är en av de viktigaste KPI:erna och mäter hur många besökare som tar en önskad handling på webbsidan, t.ex. gör ett köp eller registrerar sig för ett nyhetsbrev. Genomsnittlig tid på webbsidan och avvisningsfrekvens mäter hur engagerade besökarna är på webbsidan. Trafikkällor och demografisk data ger insikt i var besökarna kommer ifrån och vilka målgrupper som besöker webbsidan. Sidvisningar per session ger en indikation på hur många sidor besökarna besöker innan de lämnar webbsidan. Genom att följa dessa KPI:er kan man identifiera vad som fungerar bra och vad som kan förbättras på webbsidan eller den digitala kampanjen.