073-706 27 36 make@digattract.se

 

 

 

Analys & Konvertering

innebär att vi iakttar och analyserar hemsidans besökare och utifrån detta skapar vi oss en förståelse för vad vi behöver göra. Vi genomför bland annat split-testning (även kallat A/B testning) vilket innebär att man testar två olika versioner av samma hemsida för att sedan kunna se vilken av dessa sidor som konverterar bäst. Konvertering betyder att besökaren gör det som man vill att den ska göra, exempelvis genomföra ett köp.

Vår process

Vi börjar med att diskutera vad era mål är men även vad era besökares mål är och anledningen till detta är att konvertering uppnås när båda parter finner varandra, alltså att besökaren finner vad hen söker efter på din hemsida och då väljer att ange sina kontaktuppgifter alternativt genomföra ett köp. 

 

Vi börjar med att diskutera vad era mål är men även vad era besökares mål är och anledningen till detta är att konvertering uppnås när båda parter finner varandra, alltså att besökaren finner vad hen söker efter på din hemsida och då väljer att ange sina kontaktuppgifter alternativt genomföra ett köp. 

När vi har kommit fram till vad era samt användarnas mål är så ser vi hur er hemsida i dagsläget står sig gentemot dessa målsättningar. Det gör vi genom att titta på data kring hur era besökare  beter sig när dessa använder hemsidan och via den informationen så kan vi transformera besökares agerande till ett för er mer fördelaktigt agerande. 

I nästa steg skapar vi olika antaganden kring varför era besökare inte gör det som ni vill att de ska göra och detta genomförs med hjälp av split-testning (även kallat A/B testning).  Vi skapar då olika versioner av er hemsida och varje version har sin grund i våra olika antaganden och på detta sätt får vi en bra bild av vad som funkar bäst i respektive version och därefter kan vi plocka russinen ur kakan. 

I nästa steg skapar vi olika antaganden kring varför era besökare inte gör det som ni vill att de ska göra och detta genomförs med hjälp av split-testning (även kallat A/B testning).  Vi skapar då olika versioner av er hemsida och varje version har sin grund i våra olika antaganden och på detta sätt får vi en bra bild av vad som funkar bäst i respektive version och därefter kan vi plocka russinen ur kakan. 

Ni hittar oss på
Sveavägen 33
111 34 Stockholm
(+46) 72 302 79 83
make@digattract.se

Pin It on Pinterest